SCADA

SCADA  -   Supervisor, Control And Data Acquisition
(Svenska: Övervakning, Styrning och Datainsamling)

SCADA system användes oftast för övervakning och styrning av olika former av processer.
Denna typ av programvara används främst inom industrin för processövervakning, styrning , datainsamling samt larmhantering.
SCADA programvara förekommer även bl.a. vid fastighetsautomation, och andra tillämpningar där någon form av övervakning önskas.

REDUNDANS
Vid kritiska tillämpningar, kan redundans nyttjas genom att ett flertal datorer delar på  funktioner. (IO-Server, Trend, Larmhantering, databashantering,recepthantering, rapporter, logg, m.m.)
- Skulle någon av de ingående datorerna haverera, tar de felfria datorerna över helt automatiskt. (-Larm genereras, så att den felande datorn kan åtgärdas)

cropped-cropped-monitor-1307227_1920_grey-3.jpg
Att tänka på..
INDITA har visserligen dokumenterad kunskap på SCADA system (CCE).
Men det är minst lika viktigt att ha i åtanke att det är driftpersonal som kommer att använda sig av verktyget för att manövrera & övervaka anläggningen.
Att systemet är enkelt för slutanvändaren att använda ska vara en självklarhet.
Ett nära samarbete under utvecklingen / projekteringen av SCADA systemet med slutanvändaren är viktigt.
Systemering / Systemintegration
Helheten är en annan viktig del, det överordnade systemet kommunicerar med ingående PLC:er och komponenter, ofta över olika protokoll & nätverk.
Därför är det viktigt att även ha maskin/process kännedom om anläggningen.
Strukturering
SCADA system ska vara uppbyggda för att kunna utökas och växa vid behov.
Att genomgående ha bra struktur,även på små projekt är en självklarhet..
Färg & utseende strukturering , men även struktur på bakomliggande funktioner och databaser är ett måste.
IT_200x340
Spets kompetens

INDITA's Starkaste sida är SCADA & Systemintegration.

CitectCertEng-rgb
Företaget innehar CCE (Citect Certified Engineer)

 

Några SCADA INDITA har erfarenhet från:
  • CitectSCADA
  • Vijeo Citect
  • WideQuick
  • FIX
  • iFIX
  • Intouch
  • Factorylink
CitectSCADA_VC
CitectIntPar-rgb
WideQuick
ifix_logo
Systemlayout_s
scada2_s