Automation

För INDITA, står Industriell IT & Automation för något reellt.Industriell
– Automation med olika typer av styrningar & regleringar.
– Skapa anpassad information ur processdata som gör att fler
kan förstå en maskin, en process eller produktion.

 

Att skapa relevanta & anpassade möjligheter för olika yrkeskategorier som styrning & reglering, manövrering, behandling, planering, förbättring, som beslutsunderlag, eller bara allmän information.
– är en del av vad som Industriell IT & Automation står för inom INDITA.

 • Industriautomation
  Programmerar styrsystem & Driftsätter allt från små fristående maskinstyrningar till större enheter med olika styrningar som integreras för att bilda komplett maskin styrning.
  – Optimerar, kompletterar & felsöker även befintliga automationsprodukter & system där någon annan levererat.
  Är fabriksoberoende & arbetar med olika system & fabrikat av bl.a. PLC & HMI (Operatörspaneler).
  Även diverse olika SCADA/HMI lösningar på datorer för bl.a. produktionsuppföljning, eller smidigare manövrering med samlad larmhantering, övergripande visualisering, trendkurvor, signal & mätvärdeslogg, m.m.
  SCADA system kan vara en eller flera datorer som kommunicerar med olika gränssnitt och protokoll med diverse olika fabrikat & typer av PLC:er samt övriga styr & regler utrustningar för att erhålla önskad funktion .’
 • Processautomation
  – Styrning, Övervakning, Datainsamling, Larmhantering, m.m. via diverse protokoll & gränssnitt av olika reglerutrustningar, där främst SCADA lösning på datorer används som operatörsplats.
  Ett flertal olika PLC ,
  HMI & övrig reglerutrustning används oftast för styrning & kommunicerar med diverse olika gränssnitt & protokoll mot gemensamt samordnat överordnat SCADA på en dator eller flera datorer.
  Vanligen är
  SCADA system redundanta för utökad säkerhet, som innebär t.ex.. att Ifall någon dator mot förmodan skulle bli stulen, haverera, eller kommunikation av annan anledning upphör, så tar de felfria datorerna automatiskt över.
   – Flera datorer i
  SCADA system används även för att minimera stopptid vid kompletteringar & uppgraderingar för känsliga system, samt för lastfördelning av SCADA funktioner mellan datorer.
 • Fastighetsautomation
  – Främst större fastigheter, där SCADA lösning önskas för smidig manöver & övervakning av fastighetens olika belysningar, luft & klimat, samt övrig styr & reglerutrustning i fastighet(er)
  ** Kan röra sig om flertal olika fastigheter geografiskt utspridda som gemensamt önskas visualiseras/övervakas/manövreras..
  Systemintegration genom att samordnat integrera olika system/fabrikat på reglerutrustningar & mätutrustning via diverse olika gränssnitt och protokoll till ett gemensamt
  SCADA system för styrning, datainsamling, övervakning & larmhantering, etc.

  En blandning av olika lösningar oavsett automationsuppdrag kan ske beroende på behov & önskemål.
  INDITA jobbar för att önskad/beställd funktion ska uppfyllas, och är inte låst till visst något specifikt fabrikat. Företaget har erfarenhet av samt jobbar inom ett flertal olika branscher.