Kunder

Kund & Bransch

INDITA’s uppdragsgivare är främst företag inom industri & offentlig sektor, fastighets- och kraftbolag mm.
I branscher som t.ex.:   Värmedistribution, träindustri, eldistribution, läkemedel,fastighetsautomation, livsmedel, tillverkningsindustri, processindustri, mm

Några av INDITA’s kunder: