Industriell IT

För INDITA, står Industriell IT & Automation för något reellt.Industriell
– Automation med olika typer av styrningar & regleringar.
– Skapa anpassad information ur processdata som gör att fler
kan förstå en maskin, en process eller produktion.

 

Att skapa relevanta & anpassade möjligheter för olika yrkeskategorier som styrning & reglering, manövrering,
behandling, planering, förbättring, som beslutsunderlag, eller bara allmän information,
– är en del av vad som Industriell IT & Automation står för inom INDITA.