Integritetsskyddspolicy

Integritets & Dataskyddspolicy 

INDITA värnar givetvis om våra kunders integritet och vi vill vara transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.
Denna integritetspolicy syftar till att du som konsument eller kontaktperson hos en företagskund ska få information om hur INDITA hanterar dina personuppgifter, 
och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning.
Nedan kan du läsa vad detta innebär.

  • Vilken information vi lagrar
  • Varför vi samlar in uppgifterna
  • Vilka vi kan dela uppgifterna med
  • Hur länge uppgifter lagras
  • Vilka rättigheter du har i denna hantering
  • Vem som är ansvarig för dina  uppgifter.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@indita.se

 

Vilken information samlar INDITA in?

Information som du ger till oss.
Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt.
Exempelvis när du köper material eller tjänster,
kontaktar oss  eller använder någon annan av INDITA´s tjänster där du lämnar personuppgifter.
Detta kan vara:

Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, m.m.

 

Information vi samlar in om dig.
När du använder våra tjänster, kan vi samla in följande information:

Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, m.m.

Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Historisk information – dina köp, betalnings- och kredithistorik.

Information om hur du interagerar med INDITA via hemsidan – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Geografisk information – din geografiska placering.

 

Varför behöver INDITA dessa uppgifter?

För att vi ska kunna erbjuda dig material & tjänster inom Industriell IT & Automation, behöver vi behandla dina personuppgifter.
Vi gör detta med största möjliga hänsyn till din integritet.

Informationen du förser INDITA med, kontaktinformation och till viss del även information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss,
medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, som beskrivs här nedanför.

 

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster.
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra INDITA´s tjänster.
INDITA behandlar personuppgifter för följande syften.

Syfte med behandlingen
– För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
– För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
– För kundanalys, administrera INDITA´s tjänster och för INDITA´s interna verksamhet, inklusive felsökning/-rättning, analys och för statistiska ändamål.
– För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt och korrekt för dig och din enhet.
– För att förhindra missbruk av INDITA´s tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra
– För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
– För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, plocka fram nya produkter, tjänster och funktioner samt nya affärsmöjligheter.
– För att följa Svensk lagstiftning, som exempelvis bokföring.

 

Kommunicera med dig.

INDITA kan också komma att använda persondata för att komma i kontakt med dig avseende våra tjänster & material via elektroniska kommunikationskanaler eller via telefon.
Om du INTE vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att mejla till info@indita.se.

 

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med utvalda tredje parter enligt följande.

INDITA kan komma att överföra dina personuppgifter till administratörer av webbsidan, logistikpartners, och systemleverantörer.
Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för INDITA’s räkning i samband med att de utför en tjänst för INDITA, t.ex. att leverera en beställd vara till dig.
INDITA vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

 

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer.

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du handlar av INDITA.
För Kreditupplysning samt för att bekräfta din identitet och adress.

 

Myndigheter.

INDITA kan komma att lämna nödvändig information till  skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vad vi INTE kommer att göra med din data.
-Vi kommer inte att sälja/överlåta dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.
När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsmässiga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och regulatoriska krav,
sparar vi informationen endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”).
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.
Notera att det dock kan finnas legala skyldigheter för INDITA som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.
Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, m.m.
Vi då blockerar då den informationen som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

Kontakta oss

INDITA är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 660617-7738 och har sitt säte i Ovanåkers kommun (Långhed 424, 822 92 ALFTA)

 

Vi tar emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter.
Du kan alltid nå INDITA på info@indita.se.

INDITA är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan, och följer svensk dataskyddslagstiftning.