Om INDITA…

Företaget INDITA grundades år 2003 av Michael Hågensen.
– Och har sedan dess erbjudit material & tjänster inom Industriell IT & Automation, SCADA & Systemintegration.

För INDITA, står Industriell IT & Automation för något reellt.Industriell
– Automation med olika typer av styrningar & regleringar.
– Skapa anpassad information ur processdata som gör att fler
kan förstå en maskin, en process eller produktion.

Att skapa relevanta & anpassade möjligheter för olika yrkeskategorier som styrning & reglering, manövrering,
behandling, planering, förbättring, som beslutsunderlag, eller bara allmän information,
– är en del av vad som Industriell IT & Automation står för inom INDITA.

Företaget har sitt säte i Ovanåkers Kommun i Hälsingland, men har hela Sverige som sitt arbetsområde.
* De flesta uppdrag INDITA har ligger i södra & mellersta Norrland..