INDITA

Välkommen!
INDITA erbjuder vad som saknas/efterfrågas med hjälp av olika automations/integrations lösningar beroende på varje kunds behov.

Kvalitet, kompetens och service
För att säkerhets ställa kvalitet, kompetens och service,är samarbete med olika leverantörer och partners viktigt.
Företaget har ett nätverk av produktleverantörer, entreprenörer och specialistföretag

Fabriksoberoende & öppna system
Är fabriksoberoende & arbetar med öppna system,för att fritt kunna erbjuda den bästa möjliga lösningen till varje enskild kund.

Kund & Bransch
Våra kunder är främst Företag inom industri & offentlig sektor, fastighets- och kraftbolag mm.

I branscher som t.ex.; Värmedistribution, träindustri, eldistribution, läkemedel,fastighetsautomation, livsmedel, tillverkningsindustri, processindustri, mm

Verksamhetsområde
Industriell IT & Automation,
SCADA & Systemintegration
Kund & Bransch
Företag inom industri & offentlig sektor,
fastighets- och kraftbolag mm.
I branscher som t.ex.;
Värmedistribution, träindustri,
eldistribution, läkemedel,
fastighetsautomation, livsmedel,
tillverkningsindustri, processindustri, mm
SCADA
PLC & HMI