Systemintegration

Systemintegration
- där ett flertal integratörer och system kan förekomma.

Flertal del system med egna PLC/DUC som manövreras via separata Operatörspaneler(HMI).
Som exempelvis sammanställs till ett gemensamt överordnat system(SCADA) för övervakning, larmhantering samt manövrering av anslutna del system.

IT_200x340

För att inte komplexiteten ska skena iväg och bli ostrukturerat ohållbar,
- är övergripande systemering & strukturering viktig.

Detta beror till stor del på följande

  • Fler och fler olika system & fabrikat integreras,och kopplas samman.
  • Olika typer av kommunikationer knyts samman i ett eller flera nätverk
  • Varje enskild komponent utvecklas och blir mer och mer intelligent.
  • Många olika integratörer / programmerare inblandade i samma projekt.

Exempel på vad detta kan innebära..

Projektledning & samordning
Beroende på systemintegrationens omfattning, kan samordning & projektledning behövas.

Kommunikation/Signal hantering
Signal hantering samt signal utbyte mellan PLC:er, datorer, operatörs paneler, nätverk, databaser, ODBC, SQL, OPC-server/Klienter, m.m..

Gränssnitt & Fältbuss för kommunikation
Gränssnitt / Fältbuss kan t.ex. vara

Ethernet, seriellt rs232/rs485, profibus, MPI, m.fl.

Olika Protokoll för Kommunikation
-Via varierande protokoll, som t.ex:

Modbus, Comli, EtherCat, ProfiNet, OPC, m.m.

Programmering
programmering av ingående komponenter & del system, samt överordnat SCADA system.

SCADA & Larmhantering
Visualisering, manöver & övervakning av integrerade signaler och objekt.
Larmhantering på samtliga insamlade signaler, med lagring samt vidarebefordran till egna sökare och/eller vaktbolag.
Mätvärdesinsamling, loggning av signaler & händelser till olika typer av databaser, lokalt på SCADA och/eller på separata nätverks anslutna databas servrar..

SystemIntegration
PLC
SystemIntegration3
Konstruktiv engeneering
SIMATIC_STEP7
Industriell IT & Automation