PLC

PLC2_200x340

PLC
programmable logic controller
(Svenska: Programmerbar logisk kontrollenhet)


Exempel på fabrikat INDITA har erfarenhet av:
Siemens , Mitsubishi , Beijer, Crevis PIO, Omron, Berghof, samtliga PLC med stöd för CODESYS, m.m.

MELSEC-Q serie

Melsec-PLC

Siemens_s7-300

Crevis_pio_beijer

Förutom renodlade PLC:er, finns även Operatörs paneler med inbyggd PLC..
Dessa används med fördel fristående, men kan även kommunicera med andra styrsystem och överordnade system på liknande sätt som renodlade PLC:er.
Exempelvis :

ix_panel_softcontrol_beijer
ix-Panel med SoftControl

Dessa Paneler ansluts till distrubierade IO över exempelvis Ethernet(ModBus TCP/IP, EtherCat, m.m.) eller annan bus.

Enklare PLC, som Programmerbara IO enheter (PIO), med inbyggd webb-server som kan nyttjas som op-panel via webbläsare.
Även dessa används med fördel fristående, men kan även kommunicera med andra styrsystem och överordnade system på liknande sätt som renodlade PLC:er.
Exempel:

Crevis_PIO_735x442

Crevis PIO

- Dessa PIO, kan fås med eller utan webb-server funktionalitet, beroende på hur den är tänkt att nyttjas.

PLC Programmering
Beroende på PLC fabrikat och/eller behov  finns olika programspråk att tillgå.
T.ex;

  • Instruktions lista (IL)
  • Ladder (LD)
  • Funktions Block Diagram (FBD)
  • Sekvens Funktions Schema (SFC)
  • Strukturerad Text (ST)

MELSEC gxIEC

Siemens TIA portal

Siemens STEP 7

GxWorks2

iX SC CODESYS

CODESYS