Automation

För INDITA, står Industriell IT & Automation för något reellt.Industriell
– Automation med olika typer av styrningar & regleringar.
– Skapa anpassad information ur processdata som gör att fler
kan förstå en maskin, en process eller produktion.

Att skapa relevanta & anpassade möjligheter för olika yrkeskategorier som styrning & reglering, manövrering, behandling, planering, förbättring, som beslutsunderlag, eller bara allmän information.
– är en del av vad som Industriell IT & Automation står för inom INDITA.

 • Industriautomation
  Programmerar styrsystem & Driftsätter allt från små fristående maskinstyrningar till större enheter med olika styrningar som integreras för att bilda komplett maskin styrning.
  – Optimerar, kompletterar & felsöker även befintliga automationsprodukter & system där någon annan levererat.
  Är fabriksoberoende & arbetar med olika system & fabrikat av bl.a. PLC & HMI (Operatörspaneler).
  Även diverse olika SCADA/HMI lösningar på datorer för bl.a. produktionsuppföljning, eller smidigare manövrering med samlad larmhantering, övergripande visualisering, trendkurvor, signal & mätvärdeslogg, m.m.
  SCADA system kan vara en eller flera datorer som kommunicerar med olika gränssnitt och protokoll med diverse olika fabrikat & typer av PLC:er samt övriga styr & regler utrustningar för att erhålla önskad funktion .’
 • Processautomation
  – Styrning, Övervakning, Datainsamling, Larmhantering, m.m. via diverse protokoll & gränssnitt av olika reglerutrustningar, där främst SCADA lösning på datorer används som operatörsplats.
  PLC ,HMI & övrig reglerutrustning kommunicerar mot överordnat SCADA på en dator, eller utspridd på flera datorer som oftast är redundanta för lastfördelning samt utökad säkerhet.
  – Ifall någon dator mot förmodan skulle bli stulen, haverera, eller kommunikation av annan anledning upphör.
   – Eller för att minimera stopptid vid kompletteringar & uppgraderingar för känsliga system.
 • Fastighetsautomation
  – Främst större fastigheter, där SCADA lösning önskas för smidig manöver & övervakning av fastighetens olika belysningar, luft & klimat, samt övrig styr & reglerutrustning i fastighet(er)
  ** Kan röra sig om flertal olika fastigheter geografiskt utspridda som gemensamt önskas visualiseras/övervakas/manövreras..
  Systemintegration genom att samordnat integrera olika system/fabrikat på reglerutrustningar & mätutrustning via diverse olika gränssnitt och protokoll till ett gemensamt
  SCADA system för styrning, datainsamling, övervakning & larmhantering, etc.

  En blandning av olika lösningar oavsett automationsuppdrag kan ske beroende på behov & önskemål.
  INDITA jobbar för att önskad/beställd funktion ska uppfyllas, och är inte låst till visst något specifikt fabrikat. Företaget har erfarenhet av samt jobbar inom ett flertal olika branscher.